Ogłoszenia na XXX Niedzielę Zwykła – 24.10.2021

 1. W dzisiejszą niedzielę 24 października obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. Hasło tegorocznego Dnia Misyjnego: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy słyszeli” (Dz 4,20), jest wezwaniem skierowanym do każdego
  z nas, że jako chrześcijanie nie możemy myśleć tylko o sobie, lecz z Ewangelią mamy odważnie i radośnie iść do innych ludzi. Ofiary na tacę przeznaczone na misje święte.
 2. Przez cały tydzień zbiórka produktów spożywczych o przedłużonym terminie przydatności na rzecz polskich misjonarzy pracujących w Afryce (do kosza pod chórem).
 3. Nabożeństwo październikowe (codziennie po Mszy o 17.00) zakończymy za tydzień
  w niedzielę Aktem ofiarowania naszej parafii Matce Bożej. W sobotę na różaniec
  i spotkanie zapraszam KŻR zel.: Teresy Korniluk, Heleny Daniluk, Anety Szydło, Eugenii Suszko, Henryka Górskiego i Jana Fedoruka.
 4. Przeżywany ostatnie dni przed Uroczystością Wszystkich Świętych, oprócz posprzątania grobów na cmentarzu znajdźmy czas, aby przystąpić do sakramentu pokuty i naszym bliskim zmarłym ofiarować Komunię świętą i dar odpustu zupełnego. Do sakramentu pokuty możemy przystępować codziennie – pół godziny przed Mszą świętą. Bardzo proszę o bardziej ekologiczne podejście do dnia Wszystkich Świętych: Niech będzie więcej modlitwy, szlachetnej skromności i duchowej pamięci, a mniej plastiku i zalegających cmentarz śmieci. Naszym zmarłym nie zależy na tym, byśmy im przynosili jak najwięcej ozdób i zniczy, ale bardzo nas proszą o modlitwę i Komunię świętą. Sprzątając groby koniecznie segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że cmentarz to miejsce święte, miejsce ciszy i modlitwy (na cmentarzu nie pali się papierosów, nie pije alkoholu, nie wprowadza psów, nie rozmawia przez telefon!).
 5. Dziękuję bardzo Panu Józefowi Korniluk za stałą troskę o wywóz kompostownika oraz wszystkim Panom, którzy wczoraj podjęli się prac porządkowych na naszym parafialnym cmentarzu.
 6. Druhów Strażaków już dziś zapraszam do podjęcia służby przy naszym cmentarzu
  w czasie zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych.
 7. Proszę o wzięcie kartek wypominkowych i wypisanie imion swoich zmarłych wraz
  z podaniem wioski i numerem domu. Wypełnione kartki oddajemy księdzu.  
 8. Za tydzień w sobotę o godzinie 10.00 spotkanie z ministrantami i wszystkimi pragnącymi dołączyć do ich grona.
 9. Za tydzień taca na nasze diecezjalne radio.
 10. Kalendarze na rok 2022: Rolników (30 zł.), misyjne (6 zł.) 
 11. W nowym wydaniu Echa Katolickiego warto przeczytać: „Smak Ewangelii” – o pracy na misjach mówią misjonarze pochodzący z naszej diecezji; „Rolnikom należy pozostawić więcej swobody” – rozmowę o trudnej sytuacji na wsi z diecezjalnym duszpasterzem rolników ks. Stanisławem Chodźką;